Soudní spory a arbitráže

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti sporné agendy, od právního posouzení sporu či potenciálního sporu, stanovení strategie vedení sporu až po zastupování klientů při mimosoudních jednáních o vyřešení sporu či v soudních nebo rozhodčích řízeních ve sporech z oblasti občanského, obchodního, pracovního nebo správního práva a zastupování v řízeních o výkonu rozhodnutí.