Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytujeme právní služby zejména v těchto oblastech:

 • poradenství při zakládání, změnách a ukončování pracovních poměrů, včetně hromadného propouštění
 • příprava pracovních a manažerských smluv
 • řešení otázek souvisejících se souběhem pracovního poměru a výkonu funkce člena orgánu společnosti
 • právní poradenství při tvorbě vnitřních firemních předpisů a motivačních systémů
 • poradenství v souvislosti s odměňováním zaměstnanců, výplatou odstupného, zvláštních odměn a bonusů
 • poradenství v souvislosti s ochranou proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců a ochranou know-how a informací zaměstnavatele
 • poradenství při řešení pracovněprávních aspektů restrukturalizací, outsourcingu, insourcingu a při přechodech práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • poradenství při zaměstnávání cizinců
 • vyjednávání se zaměstnanci při přeshraničních fúzích
 • agenturní zaměstnávání a outplacement
 • poradenství při odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 • zastupování před soudy v pracovněprávních sporech