Obchodní právo a smluvní agenda

Kromě poskytování právních služeb v oblasti korporačního práva poskytujeme

  • průběžné právní poradenství při otázkách vznikajících v každodenní praxi obchodních společností a při posuzování dodržování relevantních platných právních předpisů společností
  • poradenství v oblasti závazkových právních vztahů, včetně přípravy, připomínkování, vyjednávání, posuzování a rozborů nejrůznějších typů smluv a všeobecných obchodních podmínek