Irena

Irena
Bílá

Irena Bílá je samostatným advokátem a ve své praxi se zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, závazkového práva a smluvní agendy a pracovního práva.

Irena Bílá působí v advokacii více než 15 let a v minulosti poskytovala právní služby mimo jiné v rámci pražských kanceláří White & Case a Freshfields Bruckhaus Deringer, kde se podílela na řadě významných projektů při zastupování českých i zahraničních klientů, zahrnujících významné obchodní korporace, banky, private equity investory, ale i fyzické osoby.

Irena Bílá se podílela mimo jiné na realizaci nebo poradenství při významných restrukturalizacích, vnitrostátních i přeshraničních přeměnách obchodních korporací a korporátních převzetích, zakládání společností a vytváření společných joint-venture podniků.

Irena Bílá je od roku 2004 členem České advokátní komory jako advokát (zapsaná v seznamu advokátů ČAK pod ev. č. 10133).

Irena Bílá je spoluautorkou komentáře k zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev publikovaného nakladatelstvím C.H. Beck.

Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Mgr.
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, institut politologických studií, Mgr.

Jazyky:
Český jazyk (rodný), anglický jazyk (plynně), francouzský jazyk (pasivní znalost)

Kontakt:
email: irena.bila@ak-bila.cz
tel.: +420 603 178 567


Lucie

Lucie
Vávrová

Lucie Vávrová je samostatným advokátem a ve své praxi se zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti finančního a bankovní práva, práva kapitálových trhů a cenných papírů, obchodního práva, včetně korporačního práva a práva nemovitostí.

Lucie Vávrová má rozsáhlé zkušenosti s dluhovým financováním, jakož i akciovými transakcemi a podílela se mimo jiné na realizaci a poradenství při vstupu společnosti na pražskou a varšavskou burzu. V neposlední řadě se Lucie Vávrová zabývá též pracovním právem a outplacementem a věnuje se tématu etiky v obchodních vztazích a nefinančního reportingu.

Lucie Vávrová působí v advokacii více než 10 let a v minulosti pracovala v pražských kancelářích Allen & Overy a Norton Rose. Své zkušenosti s vedením korporátní agendy pak prohloubila během dvouletého působení na pozici tajemnice společnosti New World Resources Plc.

Lucie Vávrová je od roku 2006 členem České advokátní komory jako advokát (zapsaná v seznamu advokátů ČAK pod ev. č. 11354).

Vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, Mgr.

Jazyky:
Český jazyk (rodný), anglický jazyk (plynně), francouzský a německý jazyk (pasivní znalost)

Kontakt:
email: lucie.vavrova@ak-vavrova.cz
tel.: +420 724 153 771