Kapitálové trhy a cenné papíry

Poskytujeme právní poradenství týkající se široké škály transakcí na kapitálovém trhu zahrnující emise dluhových a ekvitních cenných papírů a jejich primární úpis, veřejné nabízení a další obchodování zejména

  • primární emise ekvitních cenných papírů, včetně přípravy společnosti na IPO (due diligence)
  • emise dluhových cenných papírů
  • převody, evidence a obchodování s cennými papíry a jejich využití jako zajištění
  • burzovní obchodování

Věnujeme se rovněž regulaci finančních a investičních služeb a požadavkům na finanční instituce s ohledem na řádné poskytování jejich služeb a povinnosti vůči zákazníkům. Naše služby zahrnují zastupování ve správních řízeních před Českou národní bankou.