Fúze a akvizice, restrukturalizace

V souvislosti s nákupy či prodeji společností nebo podniků poskytujeme klientům komplexní poradenství od nastavení vhodné struktury zamýšlené transakce až po zastupování při její realizaci, a to zejména v souvislosti s následujícími domácími a zahraničními transakcemi

  • nákup a prodej akcií a podílů v obchodních společnostech
  • právní prověrky (due diligence) cílových společností
  • investice do obchodních společností
  • převody závodů či jejich částí
  • převody souboru majetku
  • zakládání společných podniků (tzv. joint ventures)
  • odkupy podílů a „vytěsnění“ minoritních společníků
  • nabídky převzetí
  • fúze, rozdělení a jiné přeměny obchodních společností