Bankovní financování a finanční právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství ohledně všech druhů finančních transakcí od strukturování vhodné formy financování příslušného záměru přes přípravu a vyjednání smluvní dokumentace až po zřízení zajištění. Vystupujeme jak na straně dlužníků, tak i na straně věřitelské. Naše služby zahrnují právní poradenství zejména ohledně následujících transakcí

  • akviziční financování
  • korporační financování, včetně revolvingových úvěrů
  • exportní financování
  • projektové financování, včetně financování nemovitostních projektů
  • finanční a operativní leasing, leasing nemovitostí a dalšího majetku
  • mezivěřitelské dohody
  • příprava a sjednávání komplexní zajišťovací dokumentace

Zabýváme se rovněž regulací bankovních, investičních a dalších finančních služeb a radíme klientů s přípravou dokumentace jednotlivých bankovních či finančních produktů, včetně příslušných všeobecných obchodních podmínek.